Setsuko's first gif animation message to Todd-chan.

iloveani.gif (108793 bytes) kitiani.gif (6833 bytes)